“Pilot“ obuka za voditelja čamca u saradnji sa Pomorskim fakultetom Kotor

Nazad na Vijesti
Obuka za voditelja camca

“Pilot“ obuka za voditelja čamca u saradnji sa Pomorskim fakultetom Kotor

Pomorski fakultet Kotor i kompanija UNA su krajem novembra 2022. godine potpisali Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji u cilju uspostavljanja i realizovanja različitih oblika saradnje, kao što je zajedničko organizovanje obuka, seminara, skupova i radionica na teme iz oblasti pomorstva. Tom prilikom je pokrenuta inicijativa za zajedničko organizovanje i realizaciju obuke za polaganje ispita za voditelja čamca. Nakon usaglašavanja stavova o realizaciji teorijske i praktične nastave stekli su se uslovi za pokretanje prve „pilot“ obuke koja će pokazati koliko je neophodno imati teorijske i praktične nastave da bi kandidat mogao uspješno dobiti ne samo ovlašćenje za voditelja čamca već i biti osposobljen da upravlja istim.

Ova obuka predstavlja idealnu priliku za sve kandidate koji žele da nauče osnove upravljanja čamcem, ali i da steknu znanja iz oblasti nautičke sigurnosti.

Teorijska nastava će biti organizovana u okviru Centra za obuke pomoraca, koji se nalazi u sklopu Pomorskog fakulteta Kotor, a praktična nastava na plovilima kompanije UNA.

Kandidati koji žele da dobiju Uvjerenje za voditelja čamca treba da prijave i polažu ispit u Lučkoj kapetaniji Kotor ili Bar prema Pravilniku o Programu i načinu polaganja ispita za voditelja čamca (“Službenom listu CG”, br. 113/2021 od 25.10.2021. godine).

Realizacija prve „pilot“ obuke za polaganje ispita za voditelja čamca planirana je u prvoj polovini aprila mjeseca. Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti u Centru za obuku Pomorskog fakulteta Kotor, pozivom na mobilni telefon +38232303184 ili putem mail adresa dusankas69@gmail.com, pfk.obuke@gmail.com počev od 27.marta 2023. godine.

Deli ovu objavu

Nazad na Vijesti
Upravo ste dodali ovaj proizvod u kolica: