Studenti Pomorskog fakulteta Kotor u posjeti Uni

Back to News
Una i studenti PFK

Studenti Pomorskog fakulteta Kotor u posjeti Uni

Studenti Pomorskog fakulteta Kotor, smjer Menadžment u pomorstvu i logistika su sa doc. dr Rankom Krivokapić posjetili preduzeće “UNA Montenegro”. Ova posjeta predstavljala je priliku za studente da steknu uvid u rad i funkcionisanje jedne od dominantnijih kompanija u regiji.

Studenti PFK i UnaStudenti su imali priliku da se upoznaju sa glavnim poslovnim aktivnostima kompanije i njenom značaju u pomorskom sektoru, naprednim metodama koje su primijenjene u procesu proizvodnje konopa i distribucije, te da obiđu proizvodne pogone i logističke centre preduzeća. Posjeta je bila interaktivnog tipa, uz dijalog stručnjaka i studenata.

“Veliku zahvalnost iskazujemo gospodinu Ristu Lučiću, direktoru kompanije UNA Montenegro kao i članu menadžmenta g-đici Ljlijani Daković na gostoprimstvu i uspješnoj realizaciji studentske posjete”, naveli su iz Pomorskog fakulteta Kotor.

Kako navode, ovakav vid saradnje sa privredom, studentima je dao dodatnu motivaciju i inspiraciju za dalje usavršavanje i rad na ostvarenju svojih profesionalnih ciljeva u pomorskom sektoru.

Share this post

Back to News