Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

 

Pažnja: molimo vas da pažljivo pročitate uslove korišćenja prije upotrebe internet sajta. Korišćenjem našeg internet sajta potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i prihvatili ove uslove korišćenja (u daljem tekstu: Uslovi). Una doo Tivat zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmijeni Uslove unošenjem izmjena u ovaj tekst. Predlažemo da s vremena na vreme posjetite ovu internet stranicu i provjerite da li su se Uslovi možda promijenili od vaše posljednje posjete.

Sadržaji objavljeni na internet sajtu Une, vlasništvo su Una doo Tivat i mogu se upotrebljavati samo u nekomercijalne svrhe, pri čemu se moraju poštovati i sva navedena upozorenja o autorskim pravima. Nije dozvoljeno mijenjati sadržaj ovog sajta  ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Ukoliko želite da koristite sadržaje objavljene na ovom internet sajtu ili aplikaciji u druge svrhe od ovdje navedenih potrebno je da nas kontaktirate radi dobijanja dozvole.

 

Kada koristite naš internet sajt nije dozvoljeno da:

 

  • Ometate ili onemogućavate bilo koje funkcije povezane sa sigurnošću na sajtu ili funkcije koje spriječavaju ili ograničavaju upotrebu ili kopiranje dostupnog sadržaja
  • Objavljujete ili prenosite na internet sajt ili na aplikaciju svaki materijal koji je prijeteći, klevetnički, nepristojan, uvrijedljiv, pornografski ili zlostavljački. Takođe materijal kojim možete inicirati rasnu mržnju, uzrokujete uznemiravanje ili bilo koje neprijatnosti uslijed kršenja privatnosti, povjerenja određenim diskriminacionim, pretećim ili izazivačkim komentarima
  • Dajete netačne informacije koje se tiču ličnih podataka u vašem profilu
  • Koristite tuđe lične podatke bez dozvole te osobe ili lažno predstavljate da istupate u ime trećeg lica, firme ili organizacije
  • Bavite se bilo kojim nezakonitim ili protivpravnim ponašanjem
  • Modifikujete, ometate, presrećete ili hakujete internet sajt u cilju njihovog onesposobljavanja
  • Koristite specijalizovane programe radi preuzimanja sadržaja sa sajta ili aplikacije

Ako prekršite bilo koji od ovih Uslova mi Vas možemo spriječiti da koristite ovaj internet sajt  na stalnom ili privremenom nivou. Mi možemo preduzeti i druge mjere, uključujući ali ne ograničavajući se na to da Vas prijavimo nadležnim državnim organima, pošaljemo upozorenje ili podnesemo tužbu.